Kimmo Kantalainen 0400 541 721
Ilkka Oikari 044 2805 696
Risto Toivanen 0400 017 201

Pintakäsittely

Verkostossa teemme myös monipuoliset pintakäsittelypalvelut:

    • Jauhemaalaus
    • Allaspeittaus
    • Ruiskupeittaus
    • Teräsraepuhallus
    • Märkämaalaus

Verkostossa jauhemaalausta tekee Vector Team Karstulassa.

Allas- ja ruiskupeittausta teemme Karstulassa Vector Teamissa.

Verkostossa metallirakenteiden teräsraepuhallus ja märkämaalaus tehdään Saarijärvellä

 

Raepuhallukset ja märkämaalauksen teemme Keski-Suomen suurimmassa maalauskammiossa. Kammiossa voidaan käsitellä kooltaan 25 x 9 x 9 m kappaleet. Raskaat kappaleetkaan ei ole ongelma, käytässämme on 2 kpl 30 tn siltanostureita.

OTA YHTEYTTÄ:

 

Lue lisää verkoston erityisosaamisesta

 

PINTAKÄSITTELYMENETELMISTÄ

Peittaus:

Peittaus on ruostumattoman teräksen pintakäsittelyssä käytettävä työmenetelmä. Peittaamista käytetään etenkin hitsaamisen aiheuttaman vähäkromisen oksidikerroksen poistoon, jolloin ruostumattoman teräksen pintaominaisuudet palautuvat. Peittausaine koostuu pääasiassa typpi- ja fluorivetyhapoista.

Pieniä kappaleita voidaan peitata sähkökemiallisesti tai pastojen ja geelien avulla sivellinpeittauksena. Suurempien kappaleiden peittaus suoritetaan joko uppopeittauksena altaassa tai ruiskupeittauksena. Uppopeittaus suoritetaan yleensä yrityksen peittaamossa tai uppopeittaamiseen erikoistuneessa yrityksessä. Myös ruiskupeittaaminen vaatii asiantuntevan ammattilaisen. Lähde: Wikipedia.

 

 

[takaisin-ylös]